| info@bitsoftly.com

Bitsoftly Sp. z o.o., Wita Stwosza 16, 50-950 Wrocław, Poland

NIP: 8971789572 | REGON: 022137779 | KRS: 0000462595

 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał Zakładowy Spółki: 30 000 PLN – wpłacony
Page under constructionGoogle+